POORTEN VAN ORANJE

Fasegewijs herontwikkelen van een bestaande woonwijk, inclusief herprofilering van het openbaar gebied waarbij deel van de wijk tijdens de ontwikkeling bewoond was.